Nová akcia

11.01.2014 20:42

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.