Sme partia ľúdí nielen z Martina a jeho širšieho okolia, ale z celého Slovenska. Naši psíkovia sú rôznorodí: bradačikovia malý, labrador, jack russel, vlčiak, orieškovia, malinois, rotvajler, staford, írsky seter.... Stretávame sa 2 - 3 krat do týždňa na tréningoch. Trenujeme základnú poslušnosť, obrany a trošku sa hráme pre radosť aj s agility. Po každom tréningu ideme spoločne na prechádzku, kde sa naší psíkovia spoločne dosýtosti vybehajú a vyblaznia. Čiže nie len tréning, ale aj veľmi dôležita socializácia. Psíky sa učia spravať sa medzi ostatnými psami ale aj v kolektíve ludi.

 

 

 

Záruku kvalitného výcviku a výchovy psíka u nás predstavuje:

 • dlhoročné skúsenosti so psami rôznych povách a plemien
 •  Individuálny prístup ku každému majiteľovi a jeho psíkovi
 • Výborné výsledky našich zverencov na rôznych súťažiach + Mastrovstvách SR
 • Dobré referencie od majiteľov psov, ktorých sme cvičili alebo prevychovávali

 

Vnútorný poriadok klubu

 

 1. Člen klubu  je povinný oboznámiť sa so Stanovami klubu
 2. Člen klubu sa zaväzuje, že sa bude riadiť pokynmi výcvikára klubu 
 3. Člen klubu sa zaväzuje k aktívnej účasti na akciách klubu a byť nápomocný na brigádach organizovaných klubom .
 4. Člen klubu sa zaväzuje dodržiavať časový  harmonogram tréningov (svoje meškanie alebo neúčasť nahlási dopredu telefonicky).
 5. Člen klubu  pred prvým tréningom a vstupom na cvičisko predloží výcvikárovi k nahliadnutiu platný očkovací preukaz psa.
 6. Každý pes zúčastňujúci sa na výcviku, musí byť preukázateľne odčervený proti vnútorným parazitom, a ak je starší ako 7 mesiacov, aj zaočkovaný  proti  besnote
 7. Termíny tréningov stanovuje výcvikár. Výcvikár informuje členov o termínoch osobne, telefonicky, sms. Členovia sú povinný potvrdiť svoju účasť alebo neúčasť.
 8. Trénuje sa vždy v poradí,  v akom psovodi prišli a podľa dohodnutého termínu.
 9. Psovod je zodpovedný za správanie sa svojho psa, t.j. aj za škody spôsobené psom, ako aj zranenie iného psa či osoby.
 10. Psovod je zodpovedný za správanie sa a bezpečnosť rodinných príslušníkov a známych ktorí ho sprevádzajú.
 11. V čase, keď pes necvičí, alebo výcvikár neurčí inak,  je pes uviazaný na kolíku alebo uzavretý  v odkladacom boxe.
 12. Pokiaľ je pes agresívny, či už voči ľuďom alebo psom, je psovod povinný oznámiť to výcvikárovi a opatriť psa náhubkom.
 13. Počas výcviku zodpovedá za priebeh výcviku a za psovodov výcvikár. Psovodi sú mu podriadení – riadia sa nariadeniami výcvikára.
 14. Psovod sa musí správať tak, aby nerušil pri výcviku ostatných členov
 15. Psovod je povinný  byť nápomocný pri výcviku ostatných členov.
 16. Pes prichádza na cvičisko vyvenčený. Psa min. 4 hodiny pred výcvikom nekŕmime (z dôvodu hrozby možného prevrátenia žalúdku).
 17. Psovod má svojho psa stále pod dohľadom, t.j. pes je počas výcviku na vôdzke a púšťa sa na voľno iba s dovolením výcvikára (napr. pri socializácii psov). V čase, keď je pes pustený,  je majiteľ povinný  ho neustále sledovať a korigovať prípadné nežiaduce správanie. Pes nesmie behať bez dozoru po tréningovej ploche ani mimo nej.
 18. Psovod musí mať so sebou kompletnú výstroj potrebnú k výcviku (kožený obojok, retiazkový jednoradový obojok, stopovacia šnúra, náhubok, aport, pamlsky, atď.)... určí výcvikár.
 19. Psovod má právo požadovať vysvetlenie, resp. zdôvodnenie výcvikovej metódy alebo postupu výcvikára
 20. Háravé sučky majú vstup na areál povolený len po dohode s výcvikárom.
 21. Neúčasť háravej sučky musí  byť nahlásená dopredu, inak bude neospravedlnená.
 22. Psovod je povinný po psovi aj po sebe vždy upratať tréningovú plochu (papiere, fľaše, exkrementy, a pod.)
 23. Parkovať sa smie len na to určených vyhradených miestach. Po tréningovej ploche je zakázané jazdiť motorovými vozidlami, okrem nutných terénnych úprav