Výcvik psov

S výcvikom psa je vhodné začať v 3 – 4 mesiacoch veku šteňaťa. V tomto období má už celkom dobre vyvinutú koordináciu pohybu a je schopné sa sústrediť dlhšiu dobu na nejakú činnosť a vnímať súvislosti. V takomto veku je šteňa veľmi vnímavé a teda aj dobre tvarovatelné. Je určite lepšie začať s výcvikom skôr ako sa pes dostane do puberty, pretože v pubertálnom veku , t.j. medzi 7 – 13 mesiacom bude váš pes už celkom dobre ovládateľný a hlavne už vy budete vedieť ako na psa správne vplývať, prípadne mu zabrániť v nežiaducej činnosti.

Samozrejme tým nechcem povedať, že pokiaľ ste si zadovážili staršieho psa, tak sa s ním už nedá nič robiť. Pes je schopný učiť sa novým veciam a vykonávať spoľahlivo povely aj vo veku 8 rokov. Rozdiel je iba v tom, že za svoj život si osvojil určité návyky a má isté skúsenosti ktoré treba rešpektovať a treba zvoliť aj správnu výcvikovú techniku. Výchova a výcvik staršieho psa je teda trochu zdĺhavejší proces, ale jednoznačne nie nemožný.

Veľa ľudí má mylnú predstavu, že pes začne poslúchať sám od seba keď bude starší. NEZAČNE! Žiaden pes sa nenarodí vycvičený. Všetko sa musí naučiť a je len na držiteľovi psa, či bude mať jeho pes spokojný život a na vychádzkach bude na voľno, alebo bude odkázaný na celoživotné venčenie na vodítku dlhom dva metre. Pokiaľ nemáte skúsenosti s výcvikom psa, je vhodné vyhľadať skúseného kynológa ktorý sa zaoberá výcvikom psov a s ním konzultovať, ako naučiť psa to, čo od neho očakávate. V mojom výcvikovom stredisku sa robia základné kurzy ovládateľnosti psa. Kurz – (kurzy) trvá 3 mesiace, kde sa váš pes naučí privolanie, chôdzu pri nohe, polohy sadni, ľahni, vstaň, odloženie na mieste, odmietanie nájdenej a ponúkanej potravy a zákaz nežiaducej činnosti. Tieto základné povely by mal zvládať každý pes bez rozdielu plemena, veľkosti, veku, alebo povahy.

Existuje veľa literatúry o výcviku psov, ktorú vám rozhodne odporúčam si preštudovať, ale tieto knihy sú veľmi všeobecné a opisovaná metodika výcviku nemusí fungovať na každého psa. Neodporúčam pokúšať sa o výcvik psa podľa knihy pokiaľ s výcvikom nemáte skúsenosti, pretože môžete urobiť veľa nenapraviteľných chýb, alebo chýb ktoré sa budú len veľmi ťažko naprávať, alebo bude mať nesprávne zvolená metodika výcviku presne opačný efekt, ako by ste predpokladali. Naprávanie chýb, je veľmi zdĺhavý proces a nie vždy sa dajú všetky chyby odstrániť spoľahlivo.