Základná poslušnosť

Výcvik všeobecnej poslušnosti nadväzuje na domácu výchovu psa. Tento výcvik by sa ale mal robiť v skupinách, aby si pes privykol reagovať na povely aj v prítomnosti cudzích ľudí a psov. Prirodzene, jeden alebo dva dni v týždni nestačia na to, aby si pes osvojil všetky cviky. Je nevyhnutné denne opakovať všetko, čo sa pes už naučil, a to v rozličných podmienkach. Na začiatku každej hodiny cvičiteľ dohliada na spoločné vykonávanie cvikov a opravuje chyby.

 

Základné úkony:

povel "Sadni"

povel "Ľahni"

povel "Zostaň" (v ľahu)

Chôdza pri nohe (s vodítkom, bez vodítka), všetky smery

Privolanie (ku mne, k nohe-na mieste, za pochodu)

Odloženie (v ľahu - dlhodobé, krátkodobé)

Aport (voľný, základ prinášania)

Základy obrany (koža, pešek, rukáv), podľa rasy a veku psa

 

Ostatné doplnkové cviky:

- štekanie na povel

- prerušenie nežiadúcej činnosti (požieranie potravy)

- zabránenie vyskakovaniu

- zastavenie agresívnej hry

- ukončenie hry

- zoznamovanie sa s inými psami

- správanie osamote

- pokoj počas streľby

- plávanie

- cestovanie v aute

- chôdza pri bicykli

                                                                        - púšťanie predmetu