Ochrana osôb a majetku

Obrana je kynologický pojem, ktorým sa označuje výcvik psov pre športovú a služobnú (policajnú, vojenskú) kynológiu.

Obrana sa cvičí prevažne so psami tzv. služobných plemien, avšak v športovej kynológii sa používajú aj iné plemená. Obrana sa cvičí z týchto hlavných dôvodov:

 • Príprava psa na služobné práce (u polície, vojska, SBS)
 • Uchovanie kvality plemena - otestovanie povahy psa a príprava na skúšky a uchovnenie (len u služobných plemien)
 • Zo športových dôvodov (športová kynológia) - výcvik pre radosť psa a majiteľa, resp. pre športové úspechy na pretekoch
 • Psychický relax a odreagovanie u psov služobných plemien, pracujúcich v inej disciplíne (psychicky pracujúcich - canisterapia, vodiaci psi, atď.)

 

Hlavnými cieľmi výcviku obrany sú:

 • Zvýšenie a upevnenie zdravého sebavedomia psa
 • Nacvičenie stráženia revíru (kontrola stráženej oblasti)
 • Nacvičenie účinného zadržania páchateľa na povel psovoda
 • Nacvičenie samostatného rýchleho a účinného odvrátenia útoku
 • Tréning disciplíny a poslušnosti
 • Odstránenie nekontrolovanej alebo neodôvodnenej agresivity
 • Vypestovanie takých návykov psa v zneškodňovaní útoku, ktoré priamo neohrozia útočníka na živote

V žiadnom prípade nie je cieľom výcviku obrany vzbudiť v psovi agresivitu. Profesionálni kynológovia - výcvikári - vedú výcvik obrany formou hry a prvky tvrdosti sa pridávajú len postupne a iba v nevyhnutnej miere. Je nežiadúce pri obrane používať bitku ako nástroj výcviku. Vychovávať psov bitkou k nekontrolovanej agresivite je týranie zvierat a v prípade neskorších následkov na zdraví alebo živote človeka i trestný čin.

Obranné práce môžu cvičiť v zásade akékoľvek plemená psov. Vhodné je však vybrať psa so zdravým sebavedomím, avšak disciplinovaného a poslušného. Je samozrejme nutné aby mal zodpovedajúcu fyzickú veľkosť a silu. Individuálne (podľa povahy psa), môžeme použiť aj iné plemená. Žiadne plemeno zodpovedajúcej veľkosti nie je z výcviku vylúčené. V súčasnosti sa v športovej kynológii robí aj výcvik malých plemien, kde účasť nie je obmedzená už ani veľkosťou a silou psa.

 

zdroj: Wikipedia